Отчеты по практике в Коммерческом банке

³êîâ³ ³íòåðâàëè

Ñòóï³íü

íàñè÷åíîñò³

ïîä³ÿìè
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1            >  5

+

2           6-10 

+

 3         11-15

+

4          16-20

+

5          21-25

+

6          26-30

+

7          31-35

+

8          36-40

+

9          41-45

+

10        46-50

+

11        51-55

+

12        56-60

+

13        61-65

+

14        66-70

+

15        71-75

16        76-80

17        81-85

18        86-90

 19       91-95

20       96-100

21      101-105


Загальна сума балів  105.

На минулі П”ятирічки припадає 25 балів.

Показник суб”єктивної реалізованості життя = 0,24.

Психологічний вік респондента : 0,24 * 70 = 15.

Психологічний вік респондента виявився меншим ніж хронологічний, а це свідчить про надзвичайний оптимізм, оскільки його перспектива розрахована на величезний діапазон шляху, ніж той, що Отчеты по практике в Коммерческом банке є насправді. Респондент виявився життерадісною і оптимістичною людиною. Так держать!

Лист відповідей по опитувальнику КОН.

Пластун Ірина Володиміривна

16 років

Дата опитувань: 22 грудня 1997 р.


1   +

5  +

9   +

13  -

17  +

21  +

25  +

29  -

33  +

37  +

2   +

6  -

10 +

14  -

18  +

22  +

26  +

30  -

34  +

38  +

3    -

7  -

11  -

15  -

19  -

23  -

27  -

31  -

35  -

39  -

4   -

8  -

12 +

16  -

20  -

24  -

28  -

32  -

36  -

40  -

 ДЕШИФРАТОР

Íàõèëè

                             ³äïîâ³ä³ (ê³ëüê³ñòü)

ïîçèòèâí³ (+)                                 íåãàòèâí³ (-)

êîììóí³êàòèâí³

питання 1-ї строки    8

ïèòàííÿ 3-¿ ñòðîêè  10

îðãàíèçàòîðñüê³

ïèòàííÿ 2-¿ ñòðîêè   7

ïèòàííÿ 4-¿ ñòðîêè   9


Комунікативні здібності: Кк = К1+К3

 К1= 8   К Отчеты по практике в Коммерческом банке3= 10                    Кк = 18

Коефіціент комунікативних здібностей: Ккз = 18/20 = 0,9


Організаторські здібності: Ко = К2+К4

К2 = 7  К4 = 9                      Ко = 7+9 =16

Коефіціент організаторських здібностей :

Коз = 16/20 = 0,8


Звіряючи отримані коефіціенти зі шкальними оцінками можна підвести ітог:

по комунікативним здібностям шкальна оцінка - 5

по організаторським здібностям шкальна оцінка - 4

Можна зробити висновок, що респондент має високий рівень організаторських здібностей, не вагається в Отчеты по практике в Коммерческом банке нових умовах, швидко знаходить друзів, має прояв ініциативи у спілкуванні, здатен приймати самостійні рішення. Якщо до цього ще й додати те, що шкальна оцінка комунікативних здібностей респондента = 5, то можна ще сказати, що такі люди віддають перевагу у важливій справі прийняттю самостійного рішення, відстоюють свою думку. На мою, думку Отчеты по практике в Коммерческом банке класу пощастило з такою старостою.  


Аналіз обмежень.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1  +

2  +

3+

5 +

6

7  +

8   +

9  +

10

11

12

13

14 +

15 +

16 +

17 +

18 +

19  +

20 +

21 +

22 +

23 +

24

25 +

26 +

27 +

28 +

29 +

30 +

31 +

32

33

34

35 +

36

37

38 +

39

40 +

41 

42 +

43 +

44 +

45 +

46 +

47

48 +

49 +

50 +

51 +

52  +

53 +

54 +

55 +

56

57 +

58 +

59 +

60 +

61 +

62 +

63  +

64 +

65 +

66

67 +

68 +

69 +

70

71 +

72 +

73 +

74  +

75

76

77 +

78 +

79 +

80 +

81 +

82 +

83 +

84

85 +

86 +

87 +

88 +

89 +

90 +

91+

92

93

94 +

95

96  +

97+

98 +

99 +

100+

101+

102+

103 +

104+

105 +

106 +

107 +

108 +

109 +

110 +

7

8

8

6

8

8

8

9

9

7

6

Цифр.

обм-я

К-ть

балів

Сильні сторони

Ранг

зворотн.  ранг

Обмеження

A

7

здатність управляти собою

3

2

невміння управляти собою

B

8

чіткі цінності

2

3

розмитість особистісних цінностей

С

8

чіткі особистісні цілі

2

3

невиразні особистісні цілі

D

6

саморозвиток, що продовжується

4

1

зупинка саморозвитку

E

8

неплохі навички вирішення проблеми

2

3

недостаточність навичок

F

8

творчий підхід

2

3

недостатній творчий підхід

G

8

вміння впливати на оточуючих

2

3

невміння впливати на людей

H

9

розуміння особливостей управл. праці

1

4

недостатне розуміння упр. праці

I

9

здатність керувати

1

4

недостатні здатності до Отчеты по практике в Коммерческом банке керування

J

7

вміння навчати

3

2

невміння навчати

K

6

вміння налагодити групову боту

4

1

погана здатність формувати колективи

Сильні сторони: розуміння управлінської праці, здатність керувати, присутні навички вирішення заморочек, чіткі особистісні цілі, творчий підхід до праці, вміння впливати на оточуючих.

Обмеження: - відсутність налаштованості і сприйнятності нових ситуацій;

- нездатність повною мірою використовувати свій час, енергію, вміння, нездатність впоратися зі стресами Отчеты по практике в Коммерческом банке сучасного життя;

- нездатність сприяти розвитку і підвищенню ефективності робочих груп.Повна черта учня.

Пластун Ірина Володимірівна народилася 18 серпня 1981 року в місті Черкаси. Сразу навчається в ЧСШ № 29 в 11 - А класі.

Ірина вже два роки виконує обов”язки старости класу. Також дівчина займається легкою атлетикою і приймає активну участь у Отчеты по практике в Коммерческом банке спортивних змаганнях як між школами мі100 так і на обласному рівні.

В молодших класах Ірина подобалися такі предмети: математика, фізична культура. Сразу їй подобаються алгебра, геометрія, іноземна мова, економіка.

Ірина з дитинства займається спортом і сразу відвідує спортивну школу.

Пластун І.В. дуже комунікабельна людина, підтримує дружні стосунки з багатьма Отчеты по практике в Коммерческом банке дітьми в класі, вміло використовує свої організаторські та комунікативні здібності.

Ірина багато читає, намагається вивчити іноземну мову, тому що вважає, що вона допоможе їй в майбутньому.

Судячи з того, що психологічний вік Ірини менший за її хронологічний вік, можна сказати, що вона оптимістично відноситься до життя.

Ірину поважають її Отчеты по практике в Коммерческом банке сверсники, для окремого кола людей вона є лідером. Дівчині притаманно вміння впливати на оточуючих, до рішення деяких питань вона підходить творче, у спілкуванні з людьми Ірина проявляє для себя з позитивної сторони.

В майбутньому для того, щоб Ірині біти гарним керівником, їй слід уважніше віднестись до таких Отчеты по практике в Коммерческом банке нюансів, як раціональне використання часу і власної енергії, розробка стратегії поведінки при вирішенні важливих заморочек, їй потрібно навчитися допомагати іншим розвиватися та розширювати свої можливості.


otchet-po-proizvodstvennoj-praktike-vipolnennij-stud-gr-147-1-voroninoj-yu-a-specialnost-210302-radiotehnika-na-kaf-svch-kr-na-temu-izuchenie-programmi-p-cad-maketirovanie-bloka-pitaniya-mesto.html
otchet-po-proizvodstvennojpraktike.html
otchet-po-provedeniyu-edinogo-dnya-profilaktiki-pravonarushenij-sredi-nesovershennoletnih-18-oktyabrya-2012-g.html